תקנון רישום וביטול קורסים

מדיניות הרישום:
1. הרישום לקורסים יתבצעו באחת מהדרכים הבאות:
א. דרך מערכת תשלומים באתר מרכז תרבות סין (ccctlv.org) באמצעות כרטיס אשראי.
ב. דרך עובד המרכז באמצעות העברה בנקאית, מזומן או צ'ק.
2. התשלום יהיה עבור העלות הכוללת של הקורס.
3. השתתפות בקורסים השונים מותנית בתשלום מלא מראש. לא ניתן להגיע לשיעורי ניסיון אלא אם כן הוגדרו ככאלה.
4. הנחות לתלמידים ממשיכים:
4.1. 5% הנחה תנתן ללומד שממשיך/נרשם לקורס המשך או לוקח קורס נוסף במרכז.
4.2. 10% הנחה תנתן ללומד שממשיך/נרשם לקורס שלישי.
4.3. לא תנתן הנחה מעבר ל10%.

מדיניות הביטול:
1. תלמיד שיבטל את הרשמתו עד שבועיים לפני תחילת הקורס, לא יחוייב בתשלום כלל.
2. תלמיד שיבטל את הרשמתו לקורס שבועיים או פחות לפני מועד פתיחתו, יחוייב ב-100 ש"ח עבור דמי רישום
3. תלמיד אשר יבחר לבטל את לימודיו עד שבועיים ממועד פיתחת הקורס, יחוייב ב100 ש"ח דמי רישום +100 ש"ח לכל יום לימודים מתאריך פתיחת הקורס ועד שהצהיר בכתב על הפסקת לימודיו.
4. תלמיד שיבחר להפסיק את לימודיו מעל לשבועיים מתאריך פתיחת הקורס יחויב בעלות המלאה של הקורס *.

* ללא קשר למספר השיעורים בהם נכח.

543

527

להרשמה

שדה חובה
phone שדה חובה

קורסים נוספים